Prezentacija projekta – „CROVIZONE – PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA“

Boris Crnković, Ph.D., Domagoj Karačić, Ph.D.  and Marija Ileš, mag.oec