VAŽNI DATUMI

20.01.2021. – Prijava sažetaka

15.02.2021. – Dostavljanje radova

20.03.2021. – Dostava konačne verzije rada i plaćanje kotizacije

13. – 15.05.2021. – IMR konferencija