VAŽNI DATUMI

15.01.2020. – Prijava sažetaka

01.03.2020. – Dostavljanje radova

20.03.2020. – Dostava konačne verzije rada i plaćanje kotizacije

24. – 26.09.2019. – IMR konferencija