VAŽNI DATUMI

15.2.2023. – Prijava sažetaka

15.5.2023. – Dostava konačne verzije rada i registracija

1.7.2023. – Odgovor o prihvaćanju radova

28. – 30.9.2023. – IMR konferencija