VAŽNI DATUMI

20.12.2021. – Prijava sažetaka

31.01.2022. – Dostavljanje radova

31.03.2022. – Dostava konačne verzije rada i plaćanje kotizacije

5. – 7.05.2021. – IMR konferencija