KONFERENCIJA

Interdisciplinary Management Research XVI

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da svoja dosadašnja istraživanja i nove teorijske i praktične spoznaje prezentirate na

Internacionalnoj konferenciji

Interdisciplinary Management Research XVI

u Opatiji

Konferencija se održava šesnaestu godinu zaredom kao rezultat suradnje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Osijeku – Poslijediplomskih studija Management i Pforzheim University, Business School, kao organizatora u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti.

euagenda-logo

Zbornici su indeksirani u referentnim bazama:

TEME KONFERENCIJE

Konferencija pokriva sljedeća područja zanimanja:

 1. Management
  General Management
  Operations Management
  Project Management
  Resource Management
  Finance Management
  Marketing Management
  Contract Management
  Strategy Management
  Performance Management
  Human Resource Management
  Knowledge Management
  Performance Management
  Enterprise Decision Management
  Information Technology Management – Geographic Information System (GIS)
  Manager Tools
 2. General Economics
 3. Microeconomics, Macroeconomics and Monetary Economics
 4. International Economics
 5. Financial Economics
 6. Public Economics
 7. Health, Education, and Welfare
 8. Law and Economics
 9. Economic Systems
 10. Industrial Organization
 11. Business Administration and Business Economics
  Marketing
  Accounting
 12. Economic Development, Technological Change, and Growth
 13. Urban, Rural, and Regional Economics
 14. Miscellaneous Categories

CILJEVI KONFERENCIJE

 • inaugurirati nove modele i spoznaje u menadžmentu
 • uključiti u proaktivnu suradnju vodeću znanstvenu i gospodarsku zajednicu
 • promovirati rješavanje značajnih problema managementa u svim djelatnostima gospodarstva kroz interdisciplinarni pristup
 • povezati, razmijeniti iskustva i osnažiti međunarodnu suradnju znanstvenika/istraživača
 • uključiti i prezentirati široj zajednici rad mladih znanstvenika i istraživača

PROGRAMSKI ODBOR

Committe Chair:
Željko Turkalj, Ph.D., Faculty of Economics in Osijek

Committee Members:
academician Vlasta Piližota
academician Brano Markić
Zoran Jašić, Ph.D., Former Ambassador of the Republic of Croatia to the Republic of Austria
Gordana Deranja, Croatian Employers’ Association
Luka Burilović, Croatian Chamber of Economy
Ljubo Jurčić, Ph.D., Croatian Economic Association
Mladen Vedriš, Ph.D., Faculty of Law, University of Zagreb
Ivan Miloloža, Ph.D., Faculty of dental medicine and health
Vedrana Jelušić Kašić, Deloitte Croatia
Thomas Cleff, Ph.D., Pforzheim University, Germany

UREDNIŠTVO

Dražen Barković, Ph.D., Faculty of Economics in Osijek
Boris Crnković, Ph.D., Faculty of Economics in Osijek
Marijana Zekić Sušac, Ph.D., Faculty of Economics in Osijek
Karl – Heinz Dernoscheg, Ph.D., International Business School Styria, Austria
Norbert Pap, Ph.D., University of Pecs, Hungary
Bodo Runzheimer, Ph.D., Pforzheim University, Business School, Germany
Dirk Wentzel, Ph.D., Hochschule Pforzheim University, Germany

TEHNIČKI UREDNICI

Jerko Glavaš, Ph.D., Faculty of Economics in Osijek
Aleksandar Erceg, Ph.D., Faculty of Economics in Osijek

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Jerko Glavaš, Ph.D., Predsjednik
Ivana Barković Bojanić, Ph.D., Podpredsjednica

Dina Bičvić, Ph.D. student
Antun Biloš, Ph.D.
Martina Briš Alić, Ph.D.
Bruno Budimir, Ph.D. student
Biljana Činčurak Erceg, Ph.D.
Nataša Drvenkar, Ph.D.
Aleksandar Erceg, Ph.D.
Ivana Fosić, Ph.D.
Jelena Franjković, Ph.D.
Martina Harc, Ph.D.
Tin Horvatin, mag.oec.
Ivan Kelić, Ph.D.
Mirela Kljajić-Dervić, Ph.D., Ekonomski fakultet u Bihaću
Ivan Kristek, Ph.D.
Katica Križanović, univ.spec.oec.
Jelena Legčević, Ph.D.
Mira Lulić, PhD, Pravni fakultet u Osijeku
Kenan Mahmutović, Ph.D., Ekonomski fakultet u Bihaću
Bruno Mandić, Ph.D. student
Sunčica Milutinović, Ph.D., Ekonomski fakultet u Subotici
Saša Mitrović, Ph.D. student
Ana Pap, Ph.D.
Juraj Rašić, Ph.D. student
Zvonimir Savić, Hrvatska gospodarska komora
Dario Šebalj, Ph.D.
Sofija Turjak, Ph.D. student
Davorin Turkalj, Ph.D.
Ivana Unukić, Ph.D. student
Željko Vojinović, Ph.D., Ekonomski fakultet u Subotici
Dijana Vuković, Ph.D., Ekonomski fakultet u Bihaću
Ana Živković, Ph.D.

Pratite nas na društvenim mrežama

#IMR2020