KONFERENCIJA

Interdisciplinary Management Research XX

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da svoja dosadašnja istraživanja i nove teorijske i praktične spoznaje prezentirate na

Internacionalnoj konferenciji

Interdisciplinary Management Research XX

u Osijeku

Konferencija se održava dvadesetu godinu zaredom kao rezultat suradnje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Osijeku – Poslijediplomskih studija Management i Pforzheim University, Business School, kao organizatora u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti.

euagenda-logo

Zbornici su indeksirani u referentnim bazama:

TEME KONFERENCIJE

Konferencija pokriva sljedeća područja zanimanja:

 1. Management
  General Management
  Operations Management
  Project Management
  Resource Management
  Finance Management
  Marketing Management
  Contract Management
  Strategy Management
  Performance Management
  Human Resource Management
  Knowledge Management
  Performance Management
  Enterprise Decision Management
  Information Technology Management – Geographic Information System (GIS)
  Manager Tools
 2. General Economics
 3. Microeconomics, Macroeconomics and Monetary Economics
 4. International Economics
 5. Financial Economics
 6. Public Economics
 7. Health, Education, and Welfare
 8. Law and Economics
 9. Economic Systems
 10. Industrial Organization
 11. Business Administration and Business Economics
  Marketing
  Accounting
 12. Economic Development, Technological Change, and Growth
 13. Urban, Rural, and Regional Economics
 14. Miscellaneous Categories

CILJEVI KONFERENCIJE

 • inaugurirati nove modele i spoznaje u menadžmentu
 • uključiti u proaktivnu suradnju vodeću znanstvenu i gospodarsku zajednicu
 • promovirati rješavanje značajnih problema managementa u svim djelatnostima gospodarstva kroz interdisciplinarni pristup
 • povezati, razmijeniti iskustva i osnažiti međunarodnu suradnju znanstvenika/istraživača
 • uključiti i prezentirati široj zajednici rad mladih znanstvenika i istraživača

PROGRAMSKI ODBOR

Predsjednik odbora:
dr.sc. Jerko Glavaš, Ekonomski fakultet u Osijeku

Članovi:
Akademkinja Vlasta Piližota
Akademik Brano Markić
dr.sc. Boris Crnković, Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Gordana Deranja, Hrvatska udruga poslodavaca
dr.sc. Ivan Miloloža, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku
dr.sc. Thomas Cleff Sveučilište Pforzheim, Njemačka
dr.sc. Antun Biloš, Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Davorin Turkalj, Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Martina Briš Alić, Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Nataša Drvenkar, Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Aleksandar Erceg, Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Biljana Činčurak Erceg
dr.sc. Blaženka Hadrović Zekić, Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Ivan Kelić,Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Martina Harc
dr.sc. Jelena Legčević
dr.sc. Ivan Kristek, Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Ivana Fosić, Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Sunčica Milutinović, Ekonomski fakultet u Subotici
dr.sc. Željko Vojinović, Ekonomski fakultet u Subotici
dr.sc. Kenan Mahmutović, Ekonomski fakultet u Bihaću
dr.sc. Mirela Kljajić-Dervić, Ekonomski fakultet u Bihaću
dr.sc. Dijana Vuković, Ekonomski fakultet u Bihaću
dr.sc. Mira Lulić
dr.sc. Ivana Šandrk Nukić, Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku
dr.sc. Miloš Pjanić, Ekonomski fakultet u Subotici
dr.sc. Igor Živko, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

UREDNIŠTVO

dr.sc. Jerko Glavaš, Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Aleksandar Erceg, Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Karl – Heinz Dernoscheg, Međunarodna poslovna škola Styria, Austrija
dr.sc. Norbert Pap, Sveučilište u Pečuhu, Mađarska
dr.sc. Bodo Runzheimer, Sveučilište Pforzheim, Poslovna škola, Njemačka
dr.sc. Dirk Wentzel, Sveučilište Pforzheim, Poslovna škola, Njemačka

TEHNIČKI UREDNICI

dr.sc. Jerko Glavaš, Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Željko Požega, Ekonomski fakultet u Osijeku

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Ivana Unukić, doktorandica, Ekonomski fakultet u Osijeku,  predsjednica

Bruno Mandić, doktorand, Ekonomski fakultet u Osijeku
Katica Križanović, univ.spec.oec.
dr.sc. Dina Bičvić, Ekonomski fakultet u Osijeku
Karla Bilandžić, doktorandica, Ekonomski fakultet u Osijeku
Rita-Krin Boduljak, doktorandica, Ekonomski fakultet u Osijeku
Bruno Budimir, doktorand, Ekonomski fakultet u Osijeku
Kristina Hodak, doktorandica, Ekonomski fakultet u Osijeku
Tin Horvatin, mag.oec.
Marija Ileš, doktorandica, Ekonomski fakultet u Osijeku
Ivana Jobst, doktorandica, Ekonomski fakultet u Osijeku
Saša Mitrović, doktorand, Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Dražen Novaković, Ekonomski fakultet u Osijeku
Juraj Rašić, doktorand, Ekonomski fakultet u Osijeku
dr.sc. Sofija Turjak, Ekonomski fakultet u Osijeku

Pratite nas na društvenim mrežama

#IMR2024