VAŽNI DATUMI

15.01.2019. – Prijava sažetaka

15.02.2019. – Dostavljanje radova

20.03.2019. – Dostava konačne verzije rada i plaćanje kotizacije

16. – 18.05.2019. – Konferencija