Panel rasprava

Panelisti:
Kristina Bilić, pomoćnica ministrice, Ministarstvo regionalno razvoja i fondova EU; Tomislav Petrić, ravnatelj, Središnja agencija za financiranje i ugovaranja programa i projekata Europske unije; Boris Sabatti, ravnatelj, IDA d.o.o. Istarska razvojna agencija Jozo Sarač, ravnatelj, JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije Stjepan Ribić, ravnatelj, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
Moderatorica:
Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku