PROGRAM KONFERENCIJE

Program

IMR konferencija traje 3 dana od 19. do 21. svibnja 2017. godine.

17:30 - 17.45

Otvorenje znanstveno-stručnog dijela konferencije IMR 2017

Otvorenje znanstveno-stručnog dijela međunarodne znanstvene konferencije Interdisciplinary Management Research XIII
17:45 – 18:00
Zvonimir Savić

direktor, Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK

Ekonomska pozicija hrvatskih regija u EU okruženju

Pozvano predavanje - keynote speaker

18:00 – 18:30

Uloga regionalnih razvojnih agencija u planiranju, provođenju i evaluiranju regionalnih i razvojnih ekonomskih politika

Pozvano predavanje – keynote speakers

Nikolina Klaić, državna tajnica Ana Odak, pomoćnica ministrice, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Teme će potaknuti nove ideje i razmišljanja oko pravaca djelovanja i uloge regionalnih razvojnih agencija kao organiziranih institucionalnih jedinica u funkciji potpore ostvarivanju ciljeva EU strategija, programa i projekata te potrebi jačanja njihove razvojne uloge u hrvatskim regijama.
18:30 – 19:30

Panel rasprava

Panelisti:
Kristina Bilić, pomoćnica ministrice, Ministarstvo regionalno razvoja i fondova EU; Tomislav Petrić, ravnatelj, Središnja agencija za financiranje i ugovaranja programa i projekata Europske unije; Boris Sabatti, ravnatelj, IDA d.o.o. Istarska razvojna agencija Jozo Sarač, ravnatelj, JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije Stjepan Ribić, ravnatelj, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
Moderatorica:
Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
19:30-21:00

Zaključna razmatranja – networking

Networking time („Wine and Jazz“) - Vinarija Pinkert, Zmajevac, Baranjsko vinogorje
10:00

Svečano otvorenje međunarodne znanstvene konferencije Interdisciplinary Management Research XIII – pozdravni govori

Svečano otvorenje međunarodne znanstvene konferencije Interdisciplinary Management Research XIII - welcome speaches Prof.dr.sc. Vladimir Cini, dekan, Ekonomski fakultet u Osijeku Prof.dr.sc. Željko Turkalj, rektor, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
10:15 – 11:00
Gabrijela Žalac

ministrica, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Regionalni razvoj, EU politike i nacionalna institucionalna mreža

Pozvano predavanje – keynote speaker

Tema će otvoriti raspravu oko uzroka i posljedica dubokog jaza u razvijenosti hrvatskih regija. Osnova rasprave bit će kako pronaći odgovarajuća razvojna rješenja u funkciji smanjivanja tih razlika odnosno poticanja razvoja kompleksne gospodarske strukture na tim područjima. Nastavno, u okviru panela posebno će se analizirati stupanj pripremljenosti organizacije Projekta Slavonija u funkciji ostvarenja naznačenih temeljnih ciljeva regionalnog razvoja.
11:00 – 12:00

Panel rasprava

Panelisti:
Gabrijela Žalac, ministrica, Republika Hrvatska, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU; Branko Baričević, veleposlanik RH pri EU, Republika Hrvatska, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova; Nikola Dobroslavić, predsjednik nacionalnog izaslanstva, Odbor Regija EU/predsjednik Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske/župan Dubrovačko-neretvanske županije; Branka Juričev-Martinčev, predsjednica, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskoga sabora; Sanja Bošnjak, predsjednica, Partnersko vijeće Kontinentalne Hrvatske; Zvonimir Savić, direktor, Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK;
Moderator:
Mladen Vedriš, pročelnik, Katedra za ekonomske znanosti, Pravni fakultet Zagreb;
12:00

Sinteza znanstveno-stručne rasprave; Lunch break

15:00

Sesije – izlaganja sadržaja znanstvenih radova

Izlaganja sadržaja znanstvenih radova međunarodne znanstvene konferencije Interdisciplinary Management Research XIII

Plava sesija:

Session Chair: Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku; Session Co-Chairs: Izv. prof. dr. sc.  Boris Crnković, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Žuta sesija:

Session Chair: Prof. dr. sc. Zdravko Tolušić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku; Session Co-Chair: prof. dr. sc.  Branko Matić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Crvena sesija:

Session Chair: Prof. dr. sc. Sofija Adžić, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Session Co-Chair: Doc.dr.sc.  Nataša Drvenkar, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku
15:00MAGNOLIJA

Plenarne sesije – znanstveni kolokvij

Znanstveni kolokvij – formalni sadržajni aspekti prijave i izrade doktorske disertacije uz sudjelovanje voditelja studija i potencijalnih mentora

Session Chair:

Prof.dr.sc. Željko Turkalj, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Prof.dr.sc. Vladimir Cini, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku;

Session Co-Chairs:

Prof.dr.sc. Zoran Jašić, Republika Hrvatska, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova; Prof.dr.sc. Dražen Barković, professor emeritus Prof. dr.sc. Mladen Vedriš, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet Zagreb; Prof.dr.sc. Ivana Barković Bojanić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku; Izv.prof.dr.sc. Boris Crnković, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku
10:00 - 12:00MAGNOLIJA

Plenarne sesije

Zelena sesija

Session Chair: Prof.dr.sc. Ivana Barković Bojanić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku; Session Co-Chair: Izv.prof.dr.sc. Jerko Glavaš, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku;

Pratite nas na društvenim mrežama

#IMR2017